Udskoling

I udskolingen er der fokus på at eleverne forberedes til livet efter skolen. Vi arbejder med begrebet livsduelighed, så alle vores elever bliver så dygtige som de kan med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. Eleverne gøres fortrolige med brug af kompenserende hjælpemidler i både dansk og matematik og der arbejdes med ADL (almen daglig levevis). ADL handler bl.a. om at lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt såsom f.eks. at tage en bus, handle ind, lave mad og holde styr på egen økonomi.

 UU-vejledning

I udskolingen er der et tæt samarbejde med UU-vejlederen, som hjælper de unge mennesker med at finde den rette uddannelsesvej til dem efter deres tid her på ØsterbyCentret. UU-vejlederen på ØsterbyCentret vejleder børn og forældre om:

                 – Hvad der er af muligheder når man afslutter sit folkeskoleforløb

                 – Muligheder under skoleforløbet

                 – Uddannelsesplaner og optagelse.dk

                 – Støttemuligheder via andre afdelinger i kommunen (UU-vejlederen kan ikke bevillige, men kan guide jer                         hen til de rigtige afdelinger)

UU-vejlederen tager gerne samtaler med familierne for at man sammen kan lave realistiske planer for fremtiden. Som forældre til et barn med særlige behov/udfordringer er man ofte usikker eller bekymret ifht. hvad der skal ske på sigt.

UU-vejleder Rose Hansen kan kontaktes på Aula, tlf. 27741300 eller mail: roha@vejen.dk

 

Skoleskoven

Skoleskoven er et tilbud til nogle af de ældste elever, som tre dage om ugen undervises i skoven. Her er fokus på en mere praksisorienteret tilgang til læring. Eleverne oplever blandt andet et læringsmiljø, der er præget af en arbejdspladskultur, og vi arbejder med elevernes ansvarsfølelse for udført arbejde og ansvarlighed overfor udført arbejde i praktisk forstand. Eleverne oplever kvalitetsbevidsthed og ansvarlighed i håndværksmæssig forstand – og vil lærer at kende forskellige kulturer og identiteter i denne sammenhæng. Eleverne arbejder med selvindsigt og blive mødt af grundtankerne i positiv psykologi, ligesom eleverne ser en sammenhæng imellem egen indsats og omverdenens respons på dette.

I skoleskoven er der optimale rammer for læring for vores elever, som har stor glæde af den praktiske tilgang. Eleverne fortæller, at de oplever, at der er ”højere til loftet” i Skoleskoven, og at de her kan lære noget ”rigtigt” i stedet for den mere skolefaglige undervisning.

En elev udtaler ”det er lige som om, at de andre virker anderledes, når vi er i skoven”.

Vi oplever, at eleverne er mere motiverede og går til opgaven med en helt anden læringsparathed end i den traditionelle skoles rammer.

Ligeledes oplever eleverne, at det giver mening på et helt andet plan, når der sker en kobling fra det praktiske arbejde i Skoleskoven til fagene hjemme på skolen. Det giver langt større motivation, når eleverne kommer tilbage fra Skoven med en konkret opgave, hvor de skal bruge matematikken, for at kunne løse en opgave fra Skoven. Dette giver en læring, som de føler, er brugbar, og som giver mening.