Solen

I Solen adskiller eleverne sig fra de andre elever ved at de har et større støtte- og plejebehov. Eleverne har forskellige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser samt massive kommunikative udfordringer. Her arbejdes der blandt andet med sansemotorik og kommunikationstræning m.m. 

I denne gruppe er alternativ støttende kommunikation (ASK) en nødvendig og naturlig del af hverdagen. Gennem totalkommunikation gives eleverne mange forskellige muligheder ifht. både at forstå og udtrykke sig. Denne tilgang udvider og sikrer barnets kommunikative deltagelses muligheder. Her anvendes bl.a. visualisering, TTT (Tegn Til Tale) og GoTalkNow.