Pædagogik

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang. I den anerkendende tilgang ligger en accept af, at barnet er lige nøjagtig den det er, og at barnet har det, som det har det. At kunne rumme barnet på denne måde, og at sikre sig at barnet bliver set, hørt og forstået, er selve kernen i anerkendelse. Vi ser på det der fungerer fremfor det der ikke fungerer, og vi tror grundlæggende på, at børn gør det rigtige, hvis de kan. Børn der er opkørte skal låne lidt ro for at falde ned igen. Vi fokuserer mere på, hvad man kan gøre fremadrettet end på, hvem der har skylden. Al adfærd er kommunikation – børn har noget på hjertet med deres adfærd, og der ligger altid en forklaring bagved adfærden – børn prøver at forklare noget gennem deres adfærd.

Vi arbejder målrettet med at opbygge gode relationer til vores elever, da vi ved at det er fundamentet for al læring og trivsel. På ØsterbyCentret benytter vi video til observation og analyse af samspillet mellem børn og voksne (Marte Meo), og video bruges også ifht. relationel klasseledelse. Når det handler om relationer til børn, er det vigtigt at understrege, at det til enhver tid er de voksne, der har det fulde ansvar for relationens kvalitet. 

 

Vi bruger viden og redskaber fra forskellige pædagogiske tilgange, men er særligt inspireret af neuropædagogikken og systemisk-narrativ teori.

Vi er inspireret af Low arousal metoden ifht. at forhindre konflikter i at eskalere. Som alternativ til skæld ud giver vi børnene positive anvisninger. Børn lærer af at få at vide, hvad de skal gøre. F.eks.: ”Du må gå på gangen” i stedet for ”Du må ikke løbe på gangen”. Vi har her på ØsterbyCentret nogle meget dygtige og kompetente ansatte, der hver dag gør en stor indsats for, at alle vores elever bliver så dygtige, som de kan.