Mission, vision & værdier

Mission

Skole handler om muligheder i livet, om læring og udvikling, og om at blive så dygtig, som man kan. For os er målet, at vores elever bliver den bedste udgave af sig selv. Vi er ambitiøse på alles vegne – og vi er til for alle. Vi vil gøre en forskel for vores elever ved at møde dem lige der, hvor de er.

Vision

ØsterbyCentret vil være den bedste udgave af en folkeskole for lige netop vores børnegruppe. På Centret bliver livsduelighed et stort omdrejningspunkt for al læring. Vi vil til stadighed arbejde for, at alle elever kommer videre med det størst mulige udbytte i forhold til livsduelighed, herunder:

 • Faglige og relationelle kompetencer
 • Erkendelse af verden og egne muligheder
 • Oplevelse af fællesskab og fællesskabets fortællinger

Centrets elever skal mærke, at de hver især er betydningsfulde – og at de er blandt voksne, der vil dem i et læringsmiljø, der skaber optimale betingelser for den enkeltes udviklingsmuligheder.

 Værdier

På Centret arbejder vi målrettet med at indfri vores kerneopgave: at skabe læring og trivsel hos vores elever. Det sker blandt andet med afsæt i Vejen Kommunes overordnede værdier NASA – Nytænkning – Ansvar – Sammenhæng – Anerkendelse. Centrets samlede medarbejderstab har udarbejdet et fælles værdisæt ud fra NASA.

Vores tilgang til elever, forældre og kollegaer

 

 • Vi taler altid ordentligt
 • Vi respekterer vore elever
 • Vi involverer os i vore elever
 • Vi er nærværende og omsorgsfulde
 • Vi udviser naturlig autoritet og tydelighed
 • Vi opmuntrer og anerkender eleverne
 • Vi har fokus på elevernes succeser
 • Vi fremhæver elevernes færdigheder, kompetencer og styrker
 • Vi tror på at eleverne gør det bedste de kan
 • Vi er ansvarlige for at etablere trygge relationer med eleverne
 • Vi tager vort ansvar som rollemodeller alvorligt
 • Vi stiller åbne spørgsmål og er aktiv lyttende
 • Når en elev siger ’Det kan jeg ikke’ svarer vi ’Endnu!’
 • Vi omtaler altid skolens klasser positivt
 • Vi skelner mellem egen og den anden parts oplevelse af situationen
 • Vi kommunikerer ud fra tesen: Sig hvad du gør og gør hvad du siger
 • Vi er opmærksomme på at kommunikation er 93% tonefald og kropssprog – kun 7% er det vi siger
 • Vi fortæller altid forældrene om børnenes succeser
 • Vi inviterer til samarbejde med forældre og elever
 • Vi går til rette vedkommende
 • Vi samarbejder respektfuldt med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere
 • Vi anvender et anerkendende sprog i al skriftlig kommunikation
 • Vi tror på og handler ud fra – at alle forældre vil det bedste for deres børn   
 • Vi tror på, at alle altid har den bedste hensigt