Mellemtrin

På mellemtrinnet arbejdes der videre med elevernes faglige og sociale udvikling, og eleverne færdes fysisk mere centrale steder på skolen og i den store skolegård. De kompenserende/støttende læse-skrive redskaber såsom App Writer og Nota fylder mere i  hverdagen for de elever der er udfordret ifht. afkodning, læsehastighed, stavning mm. Der arbejdes også med ADL (almen daglig levevis). ADL handler bl.a. om at lære at klare så mange praktiske gøremål som muligt såsom f.eks. at handle ind, lave mad, dække bord, personlig hygiejne mm. 

I denne fase har eleverne desuden svømning en gang ugentligt.