Indskoling

I vores indskoling er eleverne inddelt I små klasser,  sammensat så det enkelte barn kan spejle sig i sine klassekammerater. I indskolingen grundlægges den struktur og forudsigelighed, som danner rammen for undervisning her på ØsterbyCentret. Eleverne  gøres fortrolige med skoledagenes struktur og indhold. Der arbejdes særligt med elevernes sociale færdigheder, såsom at være en del af et fællesskab, vente på tur, tage hensyn, lege med andre mm.