Forældrerådet

ØsterbyCentret har ét samlet forældreråd. Der sidder 4 forældrevalgte deltagere, hvoraf én af de 4 skal være repræsentant i Østerbyskolens skolebestyrelse. Centret deltager med ledelsen og en medarbejderrepæsentant. Forældrerådets opgave er, at vejlede skolebestyrelsen i sager der særligt vedrører Centret. Forældrerådet kan ikke involvere sig ikke i enkeltsager og den daglige drift, men er kontaktleddet mellem Centret og skole i mere generelle emner. Forældrerådet afholder et årligt fælles forældremøde med valg til bestyrelsen og med indbudte oplægsholdere om relevante temaer.

 

 

 Forældrerådet:

Maja Oxholm 

Katja Damkjær Spliid 

Hanne Henriksen 

Michael Ølgaard Jensen 

 

 

Suppleanter:

Gitte Rachlitz

Lars Christiansen

Anne Clausen 

Pernille Gram

Gitte Christensen