Forældrerådet

ØsterbyCentret har ét samlet forældreråd. Der sidder 4 forældrevalgte deltagere, hvoraf én af de 4 skal være repræsentant i Østerbyskolens skolebestyrelse. Centret deltager med ledelsen og en medarbejderrepæsentant. Forældrerådets opgave er, at vejlede skolebestyrelsen i sager der særligt vedrører Centret. Forældrerådet kan ikke involvere sig ikke i enkeltsager og den daglige drift, men er kontaktleddet mellem Centret og skole i mere generelle emner. Forældrerådet afholder et årligt fælles forældremøde med valg til bestyrelsen og med indbudte oplægsholdere om relevante temaer.

 

 

 Forældrerådet:

Maja Oxholm (tlf.28781711)

Katja Damkjær Spliid (tlf.61710791)

Hanne Henriksen (tlf. 60664884)

Anne Clausen (tlf. 28904495)

 

Suppleanter:

Gitte Rachlitz

Lars Christiansen

Pernille Gram